Tờ trình số 18/2024/TTr-BKS ngày 04/4/2024 (V/v: Lựa chọ đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

15/04/2024

Tờ trình số 18/2024/TTr-BKS ngày 04/4/2024 (V/v: Lựa chọ đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: