Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 V/v: Sửa đổi bổ sung Điều  lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty)

15/05/2023

Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ và một số Quy chế nội bộ của Công ty)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: