Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2016

30/01/2019

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2016

THÔNG BÁO

 (V/v: Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty)

 

1.          Các vị trí lao động cần tuyển

popup

Số lượng:

Tổng tiền: